Labels

2015. Un produs Blogger.
Liceul Teoretic "M.Eminescu"
.

luni, 2 septembrie 2019

Succes în noul an școlar!!!

O zi deosebită pentru toți elevii, părinții și cadrele didactice din Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”


Sună clopoțelul, sună
           Toți copiii îi adună
                   Și toți cu dragoste să vină
                             În casa cu suflet de lumină

miercuri, 21 august 2019

Instruirea regională privind implementarea Curriculumului 2019

În perioada 21-22 august 2019, Direcția Generală Educație Florești a organizat sesiunile de instruire  în vederea implementării curriculumului în învățământul gimnazial și liceal.

Angela Balan, specialist principal metodist Direcția Generală Educație Florești a organizat instruirea a 55 cadre didactice din raionul Florești privind implementarea curriculumului 2019, menționând că doar un profesor bine instruit ce respectă și utilizează actualele  documente curriculare, urmează să aducă un aport valoric în processul educațional.


Profesorii de limbi străine au beneficiat de sesiuni de instruire privind elucidarea noțiunilor și elementelor cheie noi din curiculumul 2019 alături de formatoarele  Victoria Podubnîi, Victoria Comerzan și Mariana Loghinescu.

 În cadrul sesiunii de formare,Victoria Podubnîi, profesoară de limba engleză, grad didactic I, Gimnaziul ”Roșietici” a explicat competența lingvistică în termeni mai largi invitând participanții la o serie de activitîți practice.

Curriculumul la disciplina LS este bazat pe abordarea constructivistă, învățarea activă și
interactivă, transdisciplinaritate, valorificarea experiențelor elevilor și crearea mediilor de învățare corespunzătoare.

Competența lingvistică: aplicarea normelor lingvistice în formularea de mesaje simple şi corecte, valorificând limba ca sistem.

Victoria Comerzan, profesoară de limba engleză, grad didactic II, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” a trasat aspectele principale privind competența sociolingvistică ce demonstrează funcționalitatea limbii în cadrul unui contact social.


Mariana Loghinescu, profesoară de limba engleză, grad superior, Liceul Teoretic ”Ion Creangă”a vorbit despre competența pragmatică și pluri/ inter culturală, competențe ce demonstrează coerență și precizie în comunicare, manifestând deschiderea și motivația elevului pentru dialog intercultural.
Consider că schimbarea începe de la noi, cadrele didactice care trebuie să îmbunătățim procesul de predare – învățare – evaluare astfel încât elevii să poată crea și inova; să-și dezvolte gândirea critică astfel încât să dețină competențe relevante de a reuși și ase dezvolta pe tot parcursul vieții.


                                                                                         Tatiana Dragan, profesoară limba engleză,
                                                                                          grad didactic I, L.T.”Mihai Eminescu”

miercuri, 31 iulie 2019

Școala eTwinning – un vector a schimbării în sistemul educațional      Titlul de Școală eTwinning reprezintă o recunoaștere a demersurilor inovatoare depuse de școli pentru promovarea cetățeniei, conștiinței culturale și competenței digitale. De asemenea, reprezintă o recunoaștere a efortului depus în scopul creării unei culturi a colaborării în interiorul, cât și în exteriorul școlilor, comunităților și țărilor lor.
      

      Școlile eTwinning sunt școli reper, modele de inovare pentru celelalte școli din zona lor și de la nivel national, obiectiv pe  care ne-am axat noi, echipa de profesori eTwinneri din LT ”Mihai Eminescu”, or Florești. Reușitele profesorilor și a elevilor în proiectele eTwinning au demonstrat că suntem eligibili pentru a fi certificați cu distincția Școală eTwinning fiind decernați în anul 2018. Aceasta ne-a permis o autonomizare în rândul profesorilor de a crea o comunitate  de colaborare cu alte școli din regiune. Astfel, elaborând și urmând un plan calendaristic comun al activităților, am organizat o intrunire de schimb de bune practici cu profesorii și elevii din Gimnaziul Roșietici. 


Proiectele de success prezentate în cadrul acestei întruniri au demonstrat utilizarea responsabilă a internetului pe o platformă sigură și securizată. Elevii au dat dovadă de o colaborare activă împărtășindu-se cele mai utile și interesante aplicații ce le-au utilizat în proiectele eTwinning.
Implicarea profesorilor în dezvoltarea strategică a instituției a crescut prin promovarea platformei eTwinning în rândul altor colegi din instituție cât și din alte școli din raion cum ar fi Școala Primară și Liceul Teoretic ”Miron Costin” din  or. Florești. Astfel, 15 cadre didactice din aceste școli  s-au înregistrat în Etwinning, unde au beneficiat de sesiuni de instruire și dezvoltare profesională. Pe parcursul doar a unui an au dat dovadă de implicare și interes, proiectele cărora au fost premiate cu Certificatul European de Calitate.


Dimensiunea cea mai importantă a Școlii eTwinning este de a da șanse nemărginite profesorului de crește professional, de a aduce inovarea la lecție. Seminarele de contact de care au beneficiat fiecare profesor din instituție i-au motivat să fie deschiși colaborării atât pe plan national, cât și pe plan european. În urma seminarelor de contact de la România și Polonia, Svetlana Calmațui, Iraida Gulii și Nina Babcinețchi au stabilit relații de colaborare în proiectul AVAP ce a fost premiat cu Certificatul Euopean de Caliate
Clasa multimedia ne-a oferit șansa de dobândi performanța în realizarea tuturor activităților din proiectele eTwinning ce au drept support instrumentele TIC.


Elevii au venit cu idea de a expune public implicarea în eTwinning, postând activitățile din cadrul școlii cât și participarea lor la diferite evenimente pe site-ul liceului (http://eminescufloresti.blogspot.com/2016/10/campania-etwinning-weeks.html).
Profesorii au urmat sugestia elevilor creând bloguri personale distribuend activitățile relevante din comunitatea eTwinning
Fiind în calitate de Ambasador eTwinning în școala în care activez am norocul de profesori parteneri eTwinning ce acceptă orice provocare   atât în realizarea  proiectelor interdisciplinare cât și în diseminarea, schimbulde idei, experiențe și bune practici  eTwinning  ce reprezintă declaraţie publică a angajamentului de a promova calitatea şi deschiderea în activităţile de colaborare europeană.Publicat de: 
Tatiana Dragan,
Ambasador eTwinning Profesoară de limba engleză, grad didactic I IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din orașul Florești


marți, 15 ianuarie 2019


Strigăt de durere
În amintirea lui Dan Capbătut
     Astăzi, "Băiatul cu sufletul plin de lumină", Dan Capbătut, și-a primit trist vizitatorii .
Vestea tragică despre moartea lui Dan -14. 01. 2015- a zguduit nu numai r-n Florești, dar și întreaga republică.
     Târât mișelește sub mașină, la volanul căruia se afla ucigașul Pelivaniuc Maxim cu 4 tipi, din satul Ivanovca, și apoi lăsat să zacă la o intersecție de drum. 
     Patru ani se împlinesc astăzi de la trecerea în neființă a fiului d-nei Deleu Neli, director al L. T."M. Eminescu", alături de care au fost astăzi toți acei care l-au cunoscut pe fiul dumneaei.
     Deja de 4 ani, cărările ce duc spre mormântul lui Dan sunt bătătorite. 
     Și numai durerea mamei, fratelui și a bunelului, nu are margini.
"Din clipa  grea a despărțirii
Eu vin mereu să fiu cu voi"
     A rămas gravat pe mormântul lui Dan.
    
     Noi te iubim, ne lipsești și mereu vei fi cu noi...
joi, 15 februarie 2018

Comemorarea poetului Grigore Vieru

Astăzi, în incinta Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu”, elevii clasei a XI-a au prezentat un medalion literar dedicat poetului Grigore Vieru sub genericul: 
”Astăzi parcă plânge cerul,
se întoarce acasă Grigore Vieru


Moderatorul acestei activități a fost managerul acestei instituții, profesoara de Limbă și Literatură Română , Doamna Deleu Neli care a cucerit publicul prin cuvintele alese și omagiu pentru marele poet Grigore Vieru
”Peste poezia Lui trec anotimpurile, plouă, înfloresc pomii, bate vântul,  crește grâul, vine iarna, se face istoria. Poezia lui a rămas a fi un lung și nesfârșit dor... Deci astăzi se deschide cerul și-l rechemăm acasă pe Grigore Vieru. Tot ce e mai frumos în altarul cuvintelor poartă numele Lui: poet al mamei, al copilăriei și al graiului matern.”

”Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.”
Așa se definea poetul Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă și de neam. A iubit poporul român până la lacrimi și și-a consacrat întreaga sa viață copiilor, îndrăgostiților, maturilor, lăsându-ne o operă monumentală, de o muzicalitate și o frumusețe
rară.
Poet al dorului și al dragostei, al baștinei, al izvorului, al naturii - poet al lucrurilor sacre, așa e definit Grigore Vieru.
marți, 16 ianuarie 2018

Elevii liceului, alături de durerea Doamnei Deleu Neli - managerul instituției.

 Astăzi e ziua de comemorare a fiului decedat în noaptea sf. Vasile, 2015, Dan Capbătut. Cu trei ani în urmă, în dimineața zilei de 14 ianuarie, vestea tragică despre moartea lui Dan a zguduit orașul. Noi l-am iubit și-l iubim pe Dan - băiatul cu suflet plin de lumină care a fost mândria profesorilor și a mamei.
Veșnică amintire....


Pe mormânt a rămas scris :
” Nu ne ajung ochi ca să te plângem, nici cuvinte nu ajung...”

joi, 9 noiembrie 2017

Consiliul Elevilor - Teatru Social

La data de 7 noiembrie, elevii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" Stoica Dumitru, Gudima Dian, Vîzîi Cristina și alți activiști din liceile din oraș: L.T. Miron Costin” și L.T. “Ion Creangă” au prezentat Teatru Social cu sceneta  “Discriminarea Copiilor cu dezabilități locomotore”. Elevii activi au făcut un turneu prin  satele vecine: Mărculești - Gimnaziul “Vasile Alecsandri” și Băhrînești - Gimnaziul Băhrînești. Motivația fiind, instalarea rampelor pentru un acces mai ușor a copiilor cu dezabilități în instituțiile de învățământ apărându-le dreptul la învățătură.


Echipa de Teatru Social a fost susținută de către  elevii – spectatori prin idei și păreri pozitive, de susținere a copiilor cu dezabilități. Spectatorii prin aplauze și-au exprimat emoțiile.